Üritused

Jaanuari tegemised õues lastele

NB! Ürituste kuupäevades ja kellaaegades võib tulla ette muudatusi.
13.01 kell 11.30 Karu koopa lood õues.

14.01 kell 16.00 Hüvasti päkapikud õues.