Terviseedendus

Lasteaed Sõleke tervist edendav lasteaed

Kinnitatud direktori 25.08.2021 kk nr 20.3-13/3

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk 2021/22 õa: Edendada ning väärtustada töötajate ja laste tervist

Tervise edendamise tegevuskavaga töötamise korraldus.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava lähtub Võru Lasteaed Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest, mille põhirõhk on suunatud:

Vaimse tervise hoidmisele;

toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele;

väärtustele ja puhkusele koostöös koduga.

TERVISE TÖÖRÜHMA LIIKMED 2021/22 õa: 

Eve Kirs –töörühma  juht
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Kaie Tammik
Kaidi Järv
Kaja Harak
Juta Boitsov
Maia Päevalill
Annika Ossip
Kristi Pai

Janne Tasso

Aili Küppar

Kristi Jurask

Janne Tasso