Terviseedendus

Lasteaed Sõleke tervist edendav lasteaed

Võru Lasteaed Sõleke TEL tegevuskava 2023-24 õa kinnitatud direktori 30.08.2023 nr 20.2-1/175

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk 2022/23 õa: Edendada ning väärtustada töötajate ja laste vaimset ja füüsilist tervist

Tervise edendamise tegevuskavaga töötamise korraldus.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava lähtub Võru Lasteaed Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest, mille põhirõhk on suunatud:

Vaimse tervise hoidmisele;

toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele;

väärtustele ja puhkusele koostöös koduga.

TERVISE TÖÖRÜHMA LIIKMED 2023/24 õa: 

Eve Kirs –töörühma  juht
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Kaie Tammik
Kaidi Järv
Kaja Harak
Juta Boitsov
Maia Päevalill
Annika Ossip
Kristi Pai

Aili Küppar

Kristi Jurask

Janne Tasso