Terviseedendus

Lasteaed Sõleke tervist edendav lasteaed

Kinnitatud direktori 02.09.2020 kk nr 20.2-1/140

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk 2020/21 õa: Edendada ning väärtustada töötajate ja laste tervist

Tervise edendamise tegevuskavaga töötamise korraldus.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava (kinnitatud direktori  ) lähtub Võru Lastaead Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest, mille põhirõhk on suunatud:

1.Toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele

2. Väärtustele ja puhkusele koostöös koduga

TERVISE TÖÖRÜHMA LIIKMED 2020/21 õa: 

Eve Kirs –töörühma  juht
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Kaie Tammik
Kaidi Järv
Kaja Harak
Juta Boitsov
Maia Päevalill
Annika Ossip
Kristi Pai

Kristi Jurask

Janne Tasso