Lasteaiatasu

(vt. Võru Lasteaed Sõleke kodukord punkt 8)

Toidupäeva maksumus

Hoolekogu otsustas (06.02.2018 koosoleku protokoll nr 13-8.2/1) alusel kehtestada alates 01.09.2018 lapse toidukulu päevamaksumuseks 1.60 eurot.

Hommikusöök 0,30 €
Lõunasöök 0,95 €
Õhtuoode 0,35 €
Päeva toidukulu kokku on 1,60 eurot.

Alates 01.01.2014 õppekulu 17,00 € rakendatakse perioodil 01. august – 30. juuni, v.a. juulis. Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele. Otsekorralduse tasumise võimalused SEB-s ja Swedbankis.

SEB arve nr on EE881010402007146005
Swedbank EE482200221019131273
Maksekorraldusele märkida arve number ja lapse nimi.
Panka tasumine toimub hiljemalt 20. kuupäevaks.
Tasumisega seotud info Palmi Mägi
7850952