Lasteaed on Aasta 2020 kultuuri- ja haridusasutus

2. märts 2021

Video asub siin: https://youtu.be/SSWv_ASXUVw

Aasta 2020 kultuuri- ja haridusasutus – Võru Lasteaed Sõleke

Mullu kevadel oli lasteaed Sõleke koroonavõitluse esireas. Kriisiolukorras suudeti oma töö operatiivselt ümber korraldada ja avatud olla kõigile Võru lastevanematele, kellel ei olnud võimalik kaugtööd teha või kellele langes kriisi tõttu tavapärasest suurem vastutuskoorem.
Lasteaias Sõleke on 12 rühma, kus on ruumi kokku 234 lapsele
Pidevalt areneva lasteaia eripäradeks on rahvuslikkus ja võru keele hindamine, kiusuvaba keskkond, varajane märkamine, liikumis- , muusika- ja mänguteraapia, aktiivne huviringide töö, ujumise ja suusatamise algõpetus, väikesportlaste programm, lapsest lähtuv õppimine ja innovaatiline lähenemine.
Keskkonna kujundamisel on suurt rõhku pööratud lasteaia omanäolisusele. Välja on kujundatud tegevuskeskused, õuealal poriköögid, putukahotell, liikumisrada.
Aastaid osaletakse eri projektides ja võistlustel – robootikast ja programmeerimisest kuni loodusprogrammideni välja. Lasteaed on Tartu Ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Ülikooli praktikabaas ning osaleb ka eri uuringute läbiviimises.

Tagamaks igale lapsele tema arengule vastav keskkond, on lasteaias avatud üks sobitusrühm ja kaks tasandusrühma. See annab vanematele kindlustunde, et laps saab professionaalset abi kodukoha lasteaias.

Vahva ja sisuka lasteaiapäeva saavad kindlustada eelkõige rahulolevad ja motiveeritud lasteaiatöötajad. Seega peame oluliseks kollektiivi rahulolu, pakkudes selle tagamiseks töötajatele selgelt väljatöötatud lasteaia väärtuspakkumisi.

Aitäh Sõlekese perele!