Personal

Direktor

Tel 782 1922;
e-post

Õppealajuhataja- personalijuht. Direktori kohusetäitja 31. augustini.

Eve Kirs
Tel 7821 936; 525 4989
e-post

Toitlustusjuht

Kaie Tammik
Tel 782 1923; 511 5826
e-post

Infojuht/andmekaitsespetsialisti kontaktisik

Piret Ziugov
Tel 782 1923; 55930721 E- N kell 8.00 – 15.30
e-post

Haldusspetsialist:

Argo Mõttus

Tel 51970079

e-post

Logopeedid:-

Eripedagoogid:

Kadri Rebane
e-post

Kristi Tasso
e-post

Birgit Hõru

e-post

Piret Kahre

e- post

Muusikaõpetajad:

Lea Sikk
Tel 522 6293

Helga Ilves
Tel 528 3549
e-post

Liikumisõpetaja

 

Peakokk: Keitin Haak
Kokad: Aili Küppar, Ülle Rampe
Hooldustöötaja: Andres Tamm

Maja perenaine: Janne Tasso

Tasumisega seotud info

Palmi Mägi
Tel 7850952
e-post

Aadress: Võru Lasteaed Sõleke Olevi 29 65607 Võru

_

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Kontakttelefon 735 0222 ja e- post

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti Sirje Perise kontaktandmed: tel 526 3141; e-post

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti kontaktisikuks Võru Lasteaias Sõleke on infojuht Piret Ziugov. Kontaktandmed: tel 782 1923; e-post

Kontaktisiku ülesanne on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist koostöös Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialistiga.

EDUKAT KOOSTÖÖD: SÕLEKESE PERSONAL