Personal

 

Direktor

 

Tiina Kala
Tel 782 1922; 5566 9255
e-post ;

Õppealajuhataja

Eve Kirs
Tel 7821 936; 525 4989
e-post

Majandusjuhataja

Kaie Tammik
Tel  511 5826
e-post

Infojuht/andmekaitsespetsialisti kontaktisik

Piret Ziugov
Tel 782 1923; 55930721 E- N kell 8.00 – 15.30
e-post

Logopeedid:

Eripedagoogid:

Kadri Rebane
e-post

Kristi Tasso
e- post

Birgit Hõru
e-post  

Piret Kahre
e-post  

Muusikaõpetajad:

Lea Sikk
Tel 522 6293

Helga Ilves
Tel 528 3549
e-post

Liikumisõpetaja

Kristi Pai
e-post

 

Peakokk: Keitin Haak 
Kokad: Aili Küppar, Ülle Rampe 
Laopidaja: Heli Pugast
Hooldustöötaja: Andres Tamm

Maja perenaine: Janne Tasso

Tasumisega seotud info

Palmi Mägi
Tel 7850952
e-post

Aadress: Võru Lasteaed Sõleke Olevi 29 65607 Võru

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)

telefon 735 0222; e- post  

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti Sirje Perise kontaktandmed: tel 7850932; e-post

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti kontaktisikuks Võru Lasteaias Sõleke on infojuht Piret Ziugov. Kontaktandmed: tel 782 1923; e-post

Kontaktisiku ülesanne on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist koostöös Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialistiga.

EDUKAT KOOSTÖÖD: SÕLEKESE PERSONAL