Huvitegevus

Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika-ja liikumistegevusi, teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele, suusatamise ja ujumise algõpet. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika, inglise keel, kunstiring, jms toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.

Kinnitatud direktori 01.09.2021 Käskkirjaga nr 20-2-1/169

HUVITEGEVUSE TÖÖPLAAN 2021-22 OA.