Huvitegevus

Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika-ja liikumistegevusi, teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele, suusatamise ja ujumise algõpet. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika, inglise keel, kunstiring, jms toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.

HUVIRINGID 2020/21 ÕA

Kinnitatud direktori 02.09.2020  Käskkirjaga nr 20-2-1/141

HUVIRINGID-2020