Avvuhind Võro latsiaid Sõleke

15. märts 2022

14. märtsil toimus meie lasteaias koostöös Võru Instituudiga võürokõisi hindätiidmisõ pääva tähistamine. Külalistele esinesid keelepesa rühmade lapsed Maia Päevalille, Ülle Lepindi ja Lea Sika juhendamisel.

Meie lasteaed sai Hindätiidmise avvuhinna, et piami võrokõsõs olõmist avvuasas.

Sõlekese lasteaed oli üks esimesi, kes liitus keelepesa programmiga. Esimene keelepesa rühm asustas tööd 2011. aasta sügisest. Tänase seisuga töötab majas kaks keelepesa rühma, kus ühel päeval nädalas kõneldakse lastega võru keeles. Lastel on kujunenud esmane arusaamine võru keeles, oskus ja julgus kasutada kõneledes võrukeelseid sõnu, lauseid ning esineda võru keeles.

Aitäh Võru Instituudile märkamise ja tunnustamise eest.