ETKA Andras tunnustas Sõlekese lasteaeda Aasta õppijasõbralik tööandja 2023 (nominent).

15. sept. 2023

Tunnustamise eesmärk on väärtustada elukestvat õppimist.
Tunnustuse võttis vastu õppealajuhataja-personalijuht Eve Kirs ja töökeskkonna volinik ning vabade mõtete töötoa läbiviija Kaja Harak.
Sõlekese pere liigub sihikindlalt õppiva organisatsiooni radadel. Oleme aktiivselt otsinud võimalusi ja vahendeid, et olla pädevamad õpetajad ja lapse arengu toetajad. Et kogu meeskond saaks asjadest ühtmoodi aru ja koos õppida, siis juba pikaajalise traditsioonina korraldatakse sisekoolitusi, ümarlaudu, kovisioone uueneva õpikäsituse ja erivajadusega lapse toetamise teemadel. Eesmärk on koos/üksteiselt õppida, toimunut analüüsida ning organisatsioonina koos kasvada.
Enda arengumotivaatori peab igaüks ise üles leidma, organisatsioon saab seda toetada võimaldades õppimist töökeskkonnas. Selleks on loodud töötajate omavaheliste kogemuste jagamise kogum:
• töökogemuse jagamine kolleegidele;
• heade algatuste tunnustamine;
• rühmade kogemuspäevad;
• vabatahtlikud õpikogukonnad;
• vabade mõtete töötoad;
• üksteise tunnustamine koosolekutel;
• Majahaldja tiitli valimine;
• traditsioonid ja ühiste ürituste organiseerimine;
• pidev töötajate kaasamine lasteaia arendustegevustesse erinevate koostöövormide kaudu; kaardistatud on mõtteid, milliste koostöövormide kaudu soovivad nad lasteaia arengus osaleda, mida selleks teha;
• töötajate arenguvõimalused kaasaegsetes töötingimustes;
• tasustamispoliitika, st kogemuste jagamisel motiveerimise põhimõtted, kokkulepped
Meie organisatsiooni panus elukestvasse õppesse toetab töötajate arengut, innovatsiooni, motivatsiooni, talent töötajate juhtimist ja teadmiste jagamist.