Direktor Tiina Kala on  puhkusel 05.05.-23.05. 2022

asendab õppealajuhataja Eve Kirs